Download video: หนังสั้น คำ...สัญญา The Promise

TIP: Right-click and select "Save link as.." to download video

Initializing link download... Initializing link download.....

ผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อนนำเสนอโปรเจคส่งอาจารย์
ผลงานของนักศึกษาปีที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต เทเวศร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง