දමිතා තමා එදත් අදත් කිසිදු වංචාවකට සම්බන්ධ නොවූ බව ප්‍රකාශ කරයි Damitha insist that she was not invo

Channel: D.M.Thushara Jayarathna

85,789

TIP: Right-click and select "Save link as.." to download video

Initializing link download... Initializing link download.....

දමිතා තමා එදත් අදත් කිසිදු වංචාවකට සම්බන්ධ නොවූ බව ප්‍රකාශ කරයි Damitha insist that she was not invo