วิธีอธิบายเรื่องภพหน้า, ชาติหน้า, นรก, สวรรค์ มีจริง

TIP: Right-click and select "Save link as.." to download video

Initializing link download... Initializing link download.....

Loading...
เข้าใจกฎอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท จะเข้าใจเรื่องกรรม,ภพชาติ,โลกนี้โลกหน้า,การเกิดใหม่่
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=Yb3EVSijk5A&list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw&index=15
ภพภูมิตามบัญญัติพระศาสดา ,ตายแล้วไปไหน ,นิพพานคืออย่างไร
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=_pl_PisucnQ&list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw&index=4
เรื่องภพภูมิตามพุทธวจน เราปฏิบัติตามคำสอน เราเลือกเกิดได้
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=Z90lZJ8Dlng&list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw&index=5
พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องจักรวาล เรื่องภพภูมิ เรื่องอายุศาสนาไว้อย่างไร?
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=FFRnjubBV60&list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw
กระบวนการทำงานของจิต, การดูจิต ,เรื่องกรรม วิธีปฏิบัติเพื่อพ้้้นนรก
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=MMA8hhAq6-8&list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw&index=30
พุทธวจน-การได้เกิดเป็นมนุษย์ควรรู้อะไรมากที่สุด?
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=WvMZwtTxuoc&list=PLsc91aJ1_crMpOouCQY4Kx44qnIE8u_YA
พุทธวจน_ปฎิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ 1
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=KEwYwc09QwA&index=2&list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw
พุทธวจน_ปฎิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ 2
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=IY8HH5QdGsg&list=LL-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw&index=3
พุทธวจน-รวมคลิปปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
http://www.getlinkyoutube.com/watch?v=Yb3EVSijk5A&list=PLsc91aJ1_crMHrF_FdDYwWQIZFqVhFbyo